سفری مفید به جهان ورزش و سلامتی
 تمرینات وزنه با آرنولد شوارزینگر :

حركت

تكرار

ست

جلوبازو دمبل

جلوبازو دمبل ميز بالاسينه

جلوبازو تك دمبل خم

پرس سينه دست جمع

پشت بازو با كابل

پشت بازو با هالتر

پشت بازو تك دمبل

8

8

10

8

10

8

10

6

6

6

6

6

6

6

تمرين سرشانه آرنولد

حركت

تكرار

ست

پرس سرشانه اسميت از جلو

نشر از جانب

پرس سرشانه با دمبل

نشر خم

نشر با كابل

10-8

10

8

10

12

6

6

6

5

5

 

تمرين ساق و ساعد آرنولد

حركت

تكرار

ست

ساق پا دستگاه ايستاده

ساق نشسته

ساق تكي

ساعد با زنجير

مچ برعكس

مچ

10

15

12

ناتواني

8

10

10

8

6

4

4

4

تمرين پشت آرنولد

حركت

تكرار

ست

بارفيكس دست باز

زيربغل تي‌بار

زيربغل قايقي

زيربغل هالتر خم

ددليفت روي جعبه

زيربغل تك‌دمبل خم

ناتواني

8

8

12

15

8

6

5

6

6

6

6

تمرين سينه آرنولد

حركت

تكرار

ست

پرس سينه

قفسه سينه

پرس بالاسينه با دستگاه

پارالل

كراس‌اور

پلاور

10-8

8

10-8

ناتواني

12

10

5

5

6

5

6

5

تمرين پاي آرنولد

حركت

تكرار

ست

اسكوات موازي

جلوپا

پرس پا

پشت پا خوابيده

لانج هالتر

12-10

15

10-8

12

15

6

6

6

6

5

|+| نوشته شده توسط علی در دوشنبه دوم دی ۱۳۸۷  |
 
 
بالا